Ochrana osobních údajů

srp, 16 2023

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation) se zavazujeme chránit osobní údaje našich uživatelů a poskytovat transparentní informace o jejich zpracování. Tento dokument je vytvořen tak, aby vás informoval o tom, jaké informace sbíráme, proč je sbíráme a co s nimi dále počítáme. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá a věnujeme jejímu zabezpečení značnou pozornost. Provádíme veškerá nezbytná opatření, aby byla vaše data uchovávána bezpečně a v souladu s platnými právními předpisy. Zabezpečení vašich dat provádíme fyzickými, elektronickými a správními prostředky, které pomáhají chránit informace před neoprávněným přístupem, veřejným odhalením, použitím, změnou nebo zničením. Naše postupy pravidelně přezkoumáváme a aktualizujeme tak, aby reflektovaly nejnovější bezpečnostní trendy a technologie.