Jak WHO definuje pojem zdraví?

Jak WHO definuje pojem zdraví? zář, 22 2023

Co se skrývá za definicí zdraví dle WHO?

Již dlouho se v naší společnosti považuje "zdraví" za stav bez nemoci. Ale šlo o dost omezený pohled na toto slovo, ne? Naštěstí, Světová zdravotnická organizace (WHO) nás přinutila přehodnotit tuto myšlenku a představila mnohem komplexnější definici zdraví, která v praxi může mít obrovský dopad na naše životy. Podle WHO, zdraví neznamená jen prostě nebýt nemocný - je to "stav úplného tělesného, duševního a sociálního blahobytu". Koneckonců, i když nemáte rýmu nebo zlomeninu, neznamená to, že jste plně zdraví, že? Co tedy tato definice znamená a jak může ovlivnit náš přístup k našemu zdraví, se dozvíte v následujícím článku.

Aktivní přístup ke zdraví

Definice zdraví WHO nám nabízí holistický pohled na zdraví, zdravotní péči a prevenci nemocí. Stavem "úplného blahobytu" WHO rozumí nejen nepřítomnost nemoci nebo nedostatku, ale i schopnost vést plnohodnotný život - s přáteli, rodinou, práci, koníčky, mentálně i fyzicky. Myslím, že se hodně nám by se líbilo být klasifikováni jako "zdraví" podle této definice. Ale chce to aktivní přístup k našemu zdraví. Krásný příklad toho může být, když se rozhodnete jít na procházku nebo cvičit místo posedávání u televize - a nemyslím tím pouze ty z nás, kteří mají hned vedle domu posilovnu. Jde o to být aktivní i v malých krocích, jak mi to ukázal můj syn Viktor, když se rozhodl jít do školy na kole místo autobusem.

Duševní zdraví jako integrální součást zdraví

Jedním z nejdůležitějších aspektů definice zdraví WHO je uznání duševního zdraví jako klíčové složky našeho celkového zdraví. A to je něco, co se nám snad všem občas dost zapomíná, že? Máme tendenci přehlížet náš duševní stav a soustředit se spíš na to, co vidíme na povrchu - to co vidíme v zrcadle. Ale mít pevné duševní zdraví je stejně důležité, jako mít zdravé tělo. Jde o to, jak se cítíme, jak se vyrovnáváme se stressem, jak jsme spokojeni s naším životem a jak se vyrovnáváme s výzvami a změnami v našem životě. Proto je důležité si dávat na své duševní zdraví pozor a hledat pomoc, pokud to potřebujeme, ať už jde o terapeuta, kamaráda, nebo nějaký relaxační koníček.

Sociální aspekty zdraví

Poslední, ale rozhodně ne méně důležité, je sociální aspekt zdraví, který WHO zahrnula do své definice. Je to něco, co by mohlo být pro někoho trochu překvapivé, ale vězte, že má opravdu zásadní vliv na naše zdraví. Zdraví nezahrnuje jen naše osobní zdraví, ale i zdraví naší komunity a společnosti jako celku. Nejde jen o to, jak jsme fyzicky a duševně zdraví, ale také o to, jak jsme napojeni na ostatní lidi v našem životě. Je to o tom, jak se cítíme ve vztahu s ostatními lidmi - naší rodinou, přáteli, kolegy, sousedy. Sociální povaha zdraví je důležitá, protože kvalita našich vztahů může ovlivnit naše celkové zdraví a blahobyt.

Lékařská péče jako součást zdraví

Na závěr, tato definice zdraví od WHO také zahrnuje lékařskou péči jako součást procesu udržování zdraví. Koneckonců, dokonce i když jste celkově zdraví, stále můžete potřebovat lékařskou péči pro některé specifické problémy, které mohou vzniknout. A měli bychom také mít přístup k potřebným lékařským službám a ošetření, ať už jde o preventivní péči, diagnózu nebo léčení nemocí. Takže podle WHO, zdraví není jen o našem stavu, ale také o našem přístupu k zdravotnickým službám a o tom, jak jsme k nim přístup mají.

Přijetí komplexnější definice zdraví, jako je ta, kterou předložila WHO, může být klíčem k zdravějšímu a plnějšímu životu pro nás všechny. Koneckonců, zdraví není jen o absenci nemoci - je to o tom, být schopen žít plnohodnotný život a být schopen se radovat z každého dne. Takže příště, když budete přemýšlet o tom, co znamená být "zdravý", zkuste se zaměřit na více než jen na své tělo. Zamyslete se nad tím, jak se cítíte duševně, jaké máte vztahy s ostatními a jaký je váš přístup k zdravotnickým službám. Potom možná objevíte, že zdraví je mnohem více, než jste si kdy mysleli.