Co znamená byť Natural?

Co znamená byť Natural? říj, 19 2023

Význam naturalizmu

Byť alebo nebyť natural? To je otázka! Ale musíme sa pýtať, čo to vlastne znamená? Pravda, súčasný svet je presýtený ciframi, technológiou a reklamným šumom, ale verím, že základ každej kvality a zmysluplnosti stále spočíva v pravosti. To sú vlastnosti, ktoré definujú byť „natural“ a ja som si istý, že moji synovia Vilém a Gustav by s tým súhlasili.

Natural vo všeobecnosti

Terminológia „natural“ má mnoho významov, ktoré sú úzko späté s presvedčením, hodnotami či filozofiou jednotlivca. Overené produkty, predpisy a rady sú síce dôležité, ale rovnako to je aj byť v súlade so svojím vnútorným ja. Človek musí striktne nasledovať svoje hodnoty, aby mohol úprimne tvrdiť, že je natural.

Byť Natural v zdraví a výžive

V oblasti zdravia a výživy je byť natural o produktoch, ktoré sú organické, neobsahujú umelé prísady ani GMO. Sú to potraviny, ktoré nemajú ani stopu pesticídov a sú pestované s láskou k prírode a životu. Kuchár, ktorý sa snaží byť natural, je ten, čo vytvára pokrmy s použitím celých potravín, ktoré sú minimálne upravené a obsahujú všetky dôležité živiny.

Natural vo vzťahoch

Musím sa priznať, že byť „natural“ vo vzťahoch je pre mňa obzvlášť dôležité a malo to významný vplyv na môj život. Spomínam si na miesto, kam sme chodili s našimi rodinami, zatiaľ čo sme boli ešte deti, keď som stretol moju budúcu manželku. Ten moment, keď sme sa po prvýkrát stretli, sme boli čisto a úprimne my sami. Nemali sme žiadne predstavy o tom, čo by sme mali byť alebo ako by sme sa mali prezentovať. Boli sme jednoducho my sami, a myslím si, že to nám umožnilo vybudovať skutočný, hodnotný vzťah, ktorý trvá dodnes. To je pre mňa skutočne byť „natural“ vo vzťahoch.

Byť Natural v práci

Vo svojom profesionálnom živote sa snažím v práci dodržiavať hodnoty, ktoré mi sú blízke. To znamená, že robím to, čo ma napĺňa, a snažím sa vytvárať kvalitné obsahy, ktoré sú užitočné a prínosné pre čitateľa. Snažím sa byť transparentný, poctivý a úprimný voči čitateľom a vždy sa snažím pristupovať k svojej práci s náležitou vážnosťou a záujmom. "Byť natural" v práci znamená pre mňa byť autentický a byť verný svojim hodnotám.

Natural vo vzdelaní a výchove detí

Výchova mojich synov, Viléma a Gustava, bola pre mňa významnou príležitosťou na to, aby som aj v praxi uplatnil svoje presvedčenia o tom, čo znamená byť „natural“. Snažím sa ich vzdelávať tak, aby vyhľadávali pravdu, radosť a hodnoty v jednoduchosti a autentickej skúsenosti života na rozdiel od preplnených technologických svetov, v ktorých dnes mnohí z nás žijú. Verím, že to je skutočne byť „natural“ pre nich - učiť ich, ako vypočítať hodnotu života skôr než jeho cenu.