Co je to zdraví 21?

Co je to zdraví 21? lis, 7 2023

Význam pojmu „Zdraví 21“

Možná jste už slyšeli o termínu „Zdraví 21“, ale pravděpodobně málo z nás ví, co se za těmito slovy skrývá. „Zdraví 21“ je strategií zdraví pro 21. století, kterou vyhlásila Světová zdravotnická organizace. Má za cíl poskytnout všechny nástroje a strategie k dosažení zdravého života pro všechny jednotlivce, nezávisle na jejich věku, pohlaví, etnicitě či sociálním statusu.

Jeden krásný den jsem s mou dcerou Jindřiškou procházela městem a potkaly jsme ceduli s nápisem "Zdraví 21". Poté, co mě Jindřiška zeptala, co to je za pojem, jsem si uvědomila, že o tom nic nevím. A proto jsem se rozhodla, že si o tom zjistím více informací a tento článek je výsledkem našeho pátrání.

Čtyři základní pilíře Zdraví 21

Jako všechny velké strategie, i Zdraví 21 má své základní pilíře. Jsou to čtyři základní oblasti, které tvoří základ cestování k zdravější budoucnosti. Prvním je zdraví pro všechny, druhým je zdraví ve všech politikách, třetím je participace a čtvrtým je zdravá společnost. Ale co všechny ty fancy pojmy znamenají?

Konkrétní strategie se samozřejmě liší dle konkrétních potřeb jednotlivých zemí, ale základní principy jsou stejné všude. Proto se můžeme zaměřit na základní cíle a principy Zdraví 21, které jsou univerzální pro všechny země.

Zdraví pro všechny - více než jen heslo

„Zdraví pro všechny“ zní jako hezké heslo pro nějakou kampaně, ale je to mnohem víc. Tento koncept znamená, že zdraví by mělo být dostupné a dosažitelné pro každého, bez ohledu na jeho věk, pohlaví, etnický původ nebo sociální status. To zahrnuje i přístup k zdravotnickým službám, ale také zdravý životní styl a prostředí, ve kterém může jedinec žít a pracovat.

Představte si, kolikrát jste byli nemocní a neměli jste možnost dostat se k lékaři, protože jste třeba měli práci, neměli jste peníze na léky nebo byla lékařská péče pro vás prostě nedostupná. Představte si, jaké to je, když nemáte šanci na zdravý život.

Zdraví ve všech politikách - součást rozhodování na všech úrovních

Zdraví by mělo být považováno za prioritu ve všech rozhodovacích procesech, ať už je to ve vládě, v podnicích, ve školách nebo doma. To znamená, že všechny politiky a rozhodnutí by měly být učiněny s ohledem na jejich dopad na zdraví jedinců a celé společnosti.

Je to ta myšlenka, že když rozhodujete o něčem, co se zdá nesouvisející se zdravím, měli byste přesto zvážit jeho dopad na naše zdraví. Například, pokud se rozhodneme vystavit naši kůži slunci bez ochrany, i když víme, že to může zvýšit naše riziko kožního rakoviny, nejednáme ve prospěch našeho zdraví. Tohle je jen jeden z mnoha příkladů, jak naše rozhodnutí mohou ovlivnit naše zdraví.

Participace - zapojení jedinců a společností

Jedním z klíčových cílů Zdraví 21 je zapojení jedinců a společnosti do rozhodovacích procesů týkajících se zdraví. To zahrnuje individuální rozhodnutí o vlastním zdraví, ale také zapojení občanů, komunit, nevládních organizací a dalších skupin do rozhodování o zdravotnických politikách a postupech.

Když jsem byla mladší, myslela jsem si, že zdraví je něco, co vám dává lékař. Jak jsem se ale stávala starší a moudřejší, uvědomila jsem si, že zdraví je něco, co si musíme sami aktivně tvořit a udržovat. A to zahrnuje nejen fyzické zdraví, ale i mentální a sociální zdraví.

Zdravá společnost - představa ideálního světa

Zdravá společnost je taková, která se zabývá zdravím jako prioritou a umožňuje všem svým členům dosáhnout co možná nejlepšího zdraví. To zahrnuje přístup k zdravotnickým službám, zdravé životní prostředí, bezpečná pracovní místa a školy, a tak dále.

Ale co znamená být zdravý? Zdraví je nejen absence nemoci nebo poruchy, ale kompletní stav fyzického, mentálního a sociálního blahobytu. Zdraví je to, co nám umožňuje žít plnohodnotný život, vést aktivní život a být produktivními členy naší společnosti.

Závěrem bych chtěla říci, že Zdraví 21 je mnohem více než jen strategie nebo politická agenda. Je to způsob myšlení o zdraví a životě, který zdůrazňuje spoluúčast a zasazuje se za zdraví pro všechny. Je to námět k zamyšlení a já jsem vděčná, že mě Jindřiška na toto téma uvedla.